OUR WORLD MATTERS

Pionierzy innowacji w służbie ochronie środowiska

INSPIRACJA

 

 

Kontynuując piękne tradycje naszej firmy, które opierają się na ciągłych badaniach nad rozwiązaniami ekologicznymi, stworzyliśmy nasz plan ESG zgodny z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Chcemy podejmować dalsze ważne działania na rzecz społeczeństwa i środowiska.

To codzienna misja, która stanowi inspirację dla wszystkich naszych działań, wpływając na każdą naszą strategiczną decyzję. Niezbędnym elementem naszego modelu rozwoju jest precyzyjny plan prowadzący od inspiracji do zaangażowania i działania.

 

 

ZAANGAŻOWANIE

Sostenibilità - Planet, People 1

Nasza Planeta

Chronimy środowisko poprzez produkcję wyrobów Bio i wodorozcieńczalnych, dążymy do ograniczenia konsumpcji energii i surowców nieodnawialnych. Staramy się zarazić naszym zaangażowaniem wszystkich naszych partnerów biznesowych.

Naszym celem jest stworzenie sieci partnerów kierujących się etyką, zjednoczonych w konkretnych działaniach na rzecz ochrony planety.

DOWIEDZ SIĘ CO ROBIMY DLA ŚRODOWISKA
Sostenibilità - Planet, People 2

Ludzie na pierwszym miejscu

Poczucie przynależności, doskonalenie zawodowe, dobrostan i szanse rozwoju: oto kluczowe dla naszego podejścia do ludzi słowa.

Od samego początku traktujemy pracowników jak jedną wielką rodzinę i ciężko pracujemy, aby pielęgnować ciągły dialog i rozwój harmonijnego środowiska pracy.

POZNAJ NASZE PROJEKTY SPOŁECZNE

Ład Korporacyjny

Uczciwość jest wartością, dla której nie ma kompromisów. Uważamy to za podstawową wartość, która pozwala przekuć nasze zamierzenia w odpowiedzialne, przejrzyste i uczciwe działania.

Dlatego staramy się wdrażać taką politykę i takie kodeksy postępowania, które stoją na straży ładu korporacyjnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ ETYCE
Sostenibilità - Governance 1

Dlaczego korzystać z lakierów BIO?

Sostenibilità - logo ecovadis 1

EcoVadis

EcoVadis, międzynarodowa agencja ratingowa w dziedzinie ekorozwoju wyróżniła nas srebrnym medalem.

Uzyskany wynik i odpowiadający mu medal zostały przyznane po dokonaniu oceny następujących obszarów:

 • Środowisko
 • Dobre praktyki dotyczące bezpieczeństwa pracy i prawa człowieka
 • Etyka
 • Zrównoważone zakupy.

Ocena EcoVadis stanowi na naszej drodze ważny krok do doskonałości w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Karta wyników zawiera podsumowanie rezultatów w zakresie CSR w momencie publikacji i identyfikuje obszary wymagające poprawy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ ETYCE
Sostenibilità - logo sedex 1

SEDEX

Sedex jest jednym z wiodących na świecie dostawców usług kierującym się standardami etycznymi, działającym na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju w globalnym łańcuchu dostaw.

Jako członek organizacji Sedex zobowiązujemy się do bycia odpowiedzialną firmą, do odpowiedzialnego pozyskiwania surowców oraz do ulepszania standardów etycznych i warunków pracy w ramach naszego łańcucha dostaw.

 • Dlatego właśnie pracujemy na rzecz:
 • Zarządzania wpływem na środowisko
 • Bezpiecznych warunków pracy
 • Braku jakichkolwiek form dyskryminacji
 • Swobodnego wyboru zatrudnienia
 • Godnego wynagrodzenia za pracę
 • Braku wykorzystywania pracy dzieci
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ ETYCE

application book

Najlepszy sposób, aby na bieżąco poznawać wszystkie nowości Grupy ICA i proponowane przez nią nowe efekty. Dzięki filmom, zdjęciom i katalogom możesz przyjrzeć się z bliska obowiązującym trendom kolorystycznym i poznać najbardziej innowacyjne sposoby wykańczania elementów zewnętrznych i wewnętrznych.

Download now

newsletter

Zapisz się na bezpłatny newsletter, aby śledzić wszystkie nowości Grupy ICA.

Follow us