OUR WORLD MATTERS

Pionierzy innowacji w służbie ochronie środowiska

INSPIRACJA

 

 

Kontynuując piękne tradycje naszej firmy, które opierają się na ciągłych badaniach nad rozwiązaniami ekologicznymi, stworzyliśmy nasz plan ESG zgodny z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Chcemy podejmować dalsze ważne działania na rzecz społeczeństwa i środowiska.

To codzienna misja, która stanowi inspirację dla wszystkich naszych działań, wpływając na każdą naszą strategiczną decyzję. Niezbędnym elementem naszego modelu rozwoju jest precyzyjny plan prowadzący od inspiracji do zaangażowania i działania.

 

 

ZAANGAŻOWANIE

Sostenibilità - Planet, People 1

Nasza Planeta

Chronimy środowisko poprzez produkcję wyrobów Bio i wodorozcieńczalnych, dążymy do ograniczenia konsumpcji energii i surowców nieodnawialnych. Staramy się zarazić naszym zaangażowaniem wszystkich naszych partnerów biznesowych.

Naszym celem jest stworzenie sieci partnerów kierujących się etyką, zjednoczonych w konkretnych działaniach na rzecz ochrony planety.

DOWIEDZ SIĘ CO ROBIMY DLA ŚRODOWISKA
Sostenibilità - Planet, People 2

Ludzie na pierwszym miejscu

Poczucie przynależności, doskonalenie zawodowe, dobrostan i szanse rozwoju: oto kluczowe dla naszego podejścia do ludzi słowa.

Od samego początku traktujemy pracowników jak jedną wielką rodzinę i ciężko pracujemy, aby pielęgnować ciągły dialog i rozwój harmonijnego środowiska pracy.

POZNAJ NASZE PROJEKTY SPOŁECZNE

Ład Korporacyjny

Uczciwość jest wartością, dla której nie ma kompromisów. Uważamy to za podstawową wartość, która pozwala przekuć nasze zamierzenia w odpowiedzialne, przejrzyste i uczciwe działania.

Dlatego staramy się wdrażać taką politykę i takie kodeksy postępowania, które stoją na straży ładu korporacyjnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ ETYCE
Sostenibilità - Governance 1

Dlaczego korzystać z lakierów BIO?

TRZY MODELE DLA CORAZ BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU

 

 

W stale zmieniającym się świecie odpowiedzialność społeczna nie może być traktowana jako jedna z wielu opcji, lecz staje się moralną i strategiczną koniecznością.

To konieczność, do której dążymy od jakiegoś czasu i którą wspomagamy wdrażając trzy modele pomiaru zrównoważonego rozwoju, które potwierdzają nasze konkretne działania na rzecz poszanowania planety.

 

 

 

application book

Najlepszy sposób, aby na bieżąco poznawać wszystkie nowości Grupy ICA i proponowane przez nią nowe efekty. Dzięki filmom, zdjęciom i katalogom możesz przyjrzeć się z bliska obowiązującym trendom kolorystycznym i poznać najbardziej innowacyjne sposoby wykańczania elementów zewnętrznych i wewnętrznych.

Download now

newsletter

Zapisz się na bezpłatny newsletter, aby śledzić wszystkie nowości Grupy ICA.

Follow us