PROGRAMY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Trzy modele pomiaru dla coraz bardziej zrównoważonego wzrostu

W stale zmieniającym się świecie odpowiedzialność społeczna nie może być traktowana jako jedna z wielu opcji, lecz staje się moralną i strategiczną koniecznością.

To konieczność, do której dążymy od jakiegoś czasu i którą podsumowaliśmy trzema czasownikami, których pierwsze litery tworzą nazwę naszej firmy: lnspire, Commit, Act (Inspiruj, angażuj, działaj).

Są to trzy wymiary, w ramach których się poruszamy, aby inspirować zmiany, podejmować konkretne zobowiązania wobec planety, ludzi i jakości zarządzania. Działając zgodnie z podjętymi zobowiązaniami; wszystko to doprowadziło nas do wdrożenia trzech modeli pomiaru zrównoważonego rozwoju, które potwierdzają nasze konkretne działania na rzecz poszanowania planety.

NASZE PROGRAMY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 

ISCC PLUS

ISCC PLUS to system certyfikacji poświadczającej zrównoważony rozwój, kontrolę pochodzenia oraz identyfikowalność surowców w całym łańcuchu dostaw. ISCC to skrót od International Sustainability & Carbon Certification (Międzynarodowy system certyfikacji zrównoważonego rozwoju i emisji dwutlenku węgla) i jest dobrowolnym, niezależnym i wielopodmiotowym systemem certyfikacji.

Dzięki naszej certyfikacji ISCC PLUS przyczyniamy się do zrównoważonej produkcji pod kątem społecznym, ekonomicznym oraz ochrony środowiska.

Do najważniejszych celów certyfikacji ISCC PLUS należą:

 • Wdrożenie planu zerowego wylesiania.
 • Ochrona gruntów o wysokiej wartości pod względem różnorodności biologicznej i o dużych zasobach węgla.
 • Ochrona gleby, wód i powietrza.
 • Przestrzeganie praw człowieka, praw pracowniczych i praw ziemi.
 • Pomiar i redukcja emisji gazów cieplarnianych.
 • Kontrola pochodzenia w całym łańcuchu dostaw.

Certyfikat ISCC PLUS, poprzez zasady identyfikowalności w całym łańcuchu dostaw wraz z tzw. systemem Bilansu Masy, gwarantuje zrównoważony środowiskowo skład produktu pochodzącego z wielu łańcuchów dostaw.

EcoVadis

EcoVadis, międzynarodowa agencja ratingowa w dziedzinie ekorozwoju wyróżniła nas srebrnym medalem.

Uzyskany wynik i odpowiadający mu medal zostały przyznane po dokonaniu oceny następujących obszarów:

 • Środowisko
 • Dobre praktyki dotyczące bezpieczeństwa pracy i prawa człowieka
 • Etyka
 • Zrównoważone zakupy.

Ocena EcoVadis stanowi na naszej drodze ważny krok do doskonałości w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Karta wyników zawiera podsumowanie rezultatów w zakresie CSR w momencie publikacji i identyfikuje obszary wymagające poprawy.

Sedex

Sedex jest jednym z wiodących na świecie dostawców usług kierującym się standardami etycznymi, działającym na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju w globalnym łańcuchu dostaw.

Jako członek organizacji Sedex zobowiązujemy się do bycia odpowiedzialną firmą, do odpowiedzialnego pozyskiwania surowców oraz do ulepszania standardów etycznych i warunków pracy w ramach naszego łańcucha dostaw.

Dlatego właśnie pracujemy na rzecz:

 • Zarządzania wpływem na środowisko
 • Bezpiecznych warunków pracy
 • Braku jakichkolwiek form dyskryminacji
 • Swobodnego wyboru zatrudnienia
 • Godnego wynagrodzenia za pracę
 • Braku wykorzystywania pracy dzieci

 

application book

Najlepszy sposób, aby na bieżąco poznawać wszystkie nowości Grupy ICA i proponowane przez nią nowe efekty. Dzięki filmom, zdjęciom i katalogom możesz przyjrzeć się z bliska obowiązującym trendom kolorystycznym i poznać najbardziej innowacyjne sposoby wykańczania elementów zewnętrznych i wewnętrznych.

Download now

newsletter

Zapisz się na bezpłatny newsletter, aby śledzić wszystkie nowości Grupy ICA.

Follow us