certyfikaty

ICA była pierwszą włoską firmą w branży lakierów do drewna, która uzyskała w 1998 roku certyfikat jakości. Z biegiem lat zaangażowanie ICA w jakość, środowisko i bezpieczeństwo systematycznie wzrastało, przekładając się na uzyskanie w 2006 r. certyfikatu systemu zarządzania środowiskowego, a w 2012 r. certyfikatu systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Zmiany przepisów w zakresie systemów zarządzania w 2018 r. spowodowały konieczność dostosowania się firmy ICA do nowych norm, których podstawowym elementem jest podejście „risk-based”, wyrażające się poprzez identyfikację ryzyka, jego kwalifikację i zarządzanie nim. Jest to zmiana w kierunku systemu, który nie ogranicza się już do kontrolowania i zapewniania, ale jest w stanie przewidzieć ryzyko. Systemu, na którym firma może się oprzeć, aby skutecznie dostosować się do kontekstu funkcjonowania i potrzeb rynku.

SYSTEM JAKOŚCI

Organizacja ICA działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z normą UNI EN ISO 9001: 2015. Certyfikat ten obejmuje wszystkie włoskie zakłady i oddziały.

Nasza działalność zawsze miała na celu zwiększenie zadowolenia klientów i wszystkich zainteresowanych stron, inwestowanie w personel i docenianie ludzi, którzy z nami pracują oraz inwestowanie w innowacje, zapewniając rozwój produktów nowoczesnych pod względem jakości i technologii.

ZINTEGROWANA POLITYKA ŚRODOWISKOWA I BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Organizacja ICA działa w oparciu o System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą UNI EN ISO 14001: 2015. Certyfikat ten obejmuje wszystkie włoskie zakłady i oddziały.

Poprzez ten certyfikat chcemy podkreślić nasze zaangażowanie w ochronę środowiska; zaangażowanie, wyrażające się prawidłowym zarządzaniem wszystkimi działaniami, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko i rozwojem produktów o niskim wpływie na środowisko.

ZINTEGROWANA POLITYKA ŚRODOWISKOWA I BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Organizacja ICA działa w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem zgodny z normą OHSAS 18001:2007. Certyfikat ten obejmuje wszystkie włoskie zakłady i oddziały.

Uzyskanie certyfikatu OHSAS 18001 jest potwierdzeniem stałego, głębokiego zaangażowania ICA w ochronę zdrowia i bezpieczeństwa przy pracy, wyrażanego poprzez utrzymanie zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami w zakresie BHP oraz ciągłe doskonalenie wyników dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZINTEGROWANA POLITYKA ŚRODOWISKOWA I BEZPIECZEŃSTWA

MODEL 231

Rozporządzenie wprowadziło regulację odpowiedzialności administracyjnej spółek (Regulacje dotyczące odpowiedzialności administracyjnej osób prawnych, spółek i stowarzyszeń, także nieposiadających osobowości prawnej, zgodnie z art. 11 ustawy nr 300 z 29 września 2000 r.).

Zgodnie z tymi regulacjami, spółki mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności i w konsekwencji objęte sankcjami majątkowymi w przypadku popełnienia lub usiłowania popełnienia pewnych przestępstw w interesie lub na korzyść spółki przez jej dyrektorów, wspólników lub pracowników.

Ponadto spółki mogą przyjąć modele organizacji, zarządzania i kontroli odpowiednie do zapobiegania przestępstwom („model”); modele, których główne zasady można znaleźć w kodeksie postępowania (wytyczne) opracowanym przez Stowarzyszenia branżowe.

Oto droga podjęta przez ICA SpA: firma pozostaje zwolniona z odpowiedzialności administracyjnej, o której mowa powyżej, jeżeli wykaże, że jej model organizacji, zarządzania i kontroli (Model 231), przyjęty w dniu 3 grudnia 2012 r. uchwałą Zarządu, może być uznany za odpowiedni do zapobieżenia popełnieniu omawianych przestępstw.

Model organizacji, zarządzania i kontroli

KODEKS ETYCZNY

application book

Najlepszy sposób, aby na bieżąco poznawać wszystkie nowości Grupy ICA i proponowane przez nią nowe efekty. Dzięki filmom, zdjęciom i katalogom możesz przyjrzeć się z bliska obowiązującym trendom kolorystycznym i poznać najbardziej innowacyjne sposoby wykańczania elementów zewnętrznych i wewnętrznych.

Download now

newsletter

Zapisz się na bezpłatny newsletter, aby śledzić wszystkie nowości Grupy ICA.

 

 

Cookies help us to provide our services.
By using those services, you accept the use of cookies by us. Info