certyfikaty

ICA była pierwszą włoską firmą w branży lakierów do drewna, która uzyskała w 1998 roku certyfikat jakości. Z biegiem lat zaangażowanie ICA w jakość, środowisko i bezpieczeństwo systematycznie wzrastało, przekładając się na uzyskanie w 2006 r. certyfikatu systemu zarządzania środowiskowego, a w 2012 r. certyfikatu systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Zmiany przepisów w zakresie systemów zarządzania w 2018 r. spowodowały konieczność dostosowania się firmy ICA do nowych norm, których podstawowym elementem jest podejście „risk-based”, wyrażające się poprzez identyfikację ryzyka, jego kwalifikację i zarządzanie nim. Jest to zmiana w kierunku systemu, który nie ogranicza się już do kontrolowania i zapewniania, ale jest w stanie przewidzieć ryzyko. Systemu, na którym firma może się oprzeć, aby skutecznie dostosować się do kontekstu funkcjonowania i potrzeb rynku.

sistema qualità 1

SYSTEM JAKOŚCI

Organizacja ICA działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z normą UNI EN ISO 9001: 2015. Certyfikat ten obejmuje wszystkie włoskie zakłady i oddziały.

Nasza działalność zawsze miała na celu zwiększenie zadowolenia klientów i wszystkich zainteresowanych stron, inwestowanie w personel i docenianie ludzi, którzy z nami pracują oraz inwestowanie w innowacje, zapewniając rozwój produktów nowoczesnych pod względem jakości i technologii.

POBIERZ CERTYFIKAT
Chi siamo  lancio 2 colonne 1

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Organizacja ICA działa w oparciu o System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą UNI EN ISO 14001: 2015. Certyfikat ten obejmuje wszystkie włoskie zakłady i oddziały.

Poprzez ten certyfikat chcemy podkreślić nasze zaangażowanie w ochronę środowiska; zaangażowanie, wyrażające się prawidłowym zarządzaniem wszystkimi działaniami, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko i rozwojem produktów o niskim wpływie na środowisko.

POBIERZ CERTYFIKAT
sistema di sicurezza 1

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Organizacja ICA działa w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem zgodny z normą UNI ISO 45001:2018. Certyfikat ten obejmuje wszystkie włoskie zakłady i oddziały.

Uzyskanie certyfikatu UNI ISO 45001:2018 jest potwierdzeniem stałego, głębokiego zaangażowania ICA w ochronę zdrowia i bezpieczeństwa przy pracy, wyrażanego poprzez utrzymanie zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami w zakresie BHP oraz ciągłe doskonalenie wyników dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

POBIERZ CERTYFIKAT

Download the Environment, Health, Safety and Quality (EHSQ) Integrated Management System Policy.

DOWNLOAD
Certificazioni modello 231 1

MODEL 231

Rozporządzenie wprowadziło regulację odpowiedzialności administracyjnej spółek (Regulacje dotyczące odpowiedzialności administracyjnej osób prawnych, spółek i stowarzyszeń, także nieposiadających osobowości prawnej, zgodnie z art. 11 ustawy nr 300 z 29 września 2000 r.).

Zgodnie z tymi regulacjami, spółki mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności i w konsekwencji objęte sankcjami majątkowymi w przypadku popełnienia lub usiłowania popełnienia pewnych przestępstw w interesie lub na korzyść spółki przez jej dyrektorów, wspólników lub pracowników.

Ponadto spółki mogą przyjąć modele organizacji, zarządzania i kontroli odpowiednie do zapobiegania przestępstwom („model”); modele, których główne zasady można znaleźć w kodeksie postępowania (wytyczne) opracowanym przez Stowarzyszenia branżowe.

Oto droga podjęta przez ICA SpA: firma pozostaje zwolniona z odpowiedzialności administracyjnej, o której mowa powyżej, jeżeli wykaże, że jej model organizacji, zarządzania i kontroli (Model 231), przyjęty w dniu 3 grudnia 2012 r. uchwałą Zarządu, może być uznany za odpowiedni do zapobieżenia popełnieniu omawianych przestępstw.

Model organizacji, zarządzania i kontroli

KODEKS ETYCZNY

application book

Najlepszy sposób, aby na bieżąco poznawać wszystkie nowości Grupy ICA i proponowane przez nią nowe efekty. Dzięki filmom, zdjęciom i katalogom możesz przyjrzeć się z bliska obowiązującym trendom kolorystycznym i poznać najbardziej innowacyjne sposoby wykańczania elementów zewnętrznych i wewnętrznych.

Download now

newsletter

Zapisz się na bezpłatny newsletter, aby śledzić wszystkie nowości Grupy ICA.

Follow us