OUR PLANET MATTERS

Razem jako Grupa, razem, by stawić czoła globalnym wyzwaniom

 

 

Walka ze zmianami klimatycznymi jest wpisana w nasze DNA.

Na wiele lat przed tym, zanim w ogóle pojawiła się szersza dyskusja o tym problemie, nasze laboratorium badawczo-rozwojowe zainwestowało czas i zasoby w badania nad rozwiązaniami obejmującymi produkty bio i wodorozcieńczalne. Obecnie wykorzystujemy te cenne dokonania i podejmujemy dalsze działania mające na celu:

  • Zapewnienie zrównoważonych środowiskowo modeli konsumpcji i produkcji

  • Podjęcie pilnych działań dla przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ich skutkom

  • Ochronę, rekultywację i promowanie zrównoważonego wykorzystania ekosystemów lądowych

 

Niższe zużycie energii. Zmniejszenie liczby godzin pracy urządzeń do wykonywania testów w Perfomance Lab (nie będą już wykorzystywane w godzinach nocnych).
Niższe zużycie energii – poprawa warunków BHP. Montaż osłon na kadziach produkcyjnych w celu poprawy środowiska produkcyjnego i bezpieczeństwa pracowników. Zastosowanie regulowanej wentylacji w obszarach produkcyjnych
Niższe zużycie energii. Zastosowanie na produkcji mieszalników o większej efektywności energetycznej.
Zwiększone wykorzystanie energii odnawialnej. Instalacja nowych paneli fotowoltaicznych.
Mniejsze zużycie wody. Instalacja systemu uzdatniania wody z urządzeń myjących, zamiast gospodarowania nią jako odpadem specjalnym innym niż niebezpieczny.
Mniejsze zużycie wody. Zastosowanie wodomierzy impulsowych do monitorowania zużycia i ewentualnych wycieków.
Ograniczenie wpływu na środowisko. Montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

application book

Najlepszy sposób, aby na bieżąco poznawać wszystkie nowości Grupy ICA i proponowane przez nią nowe efekty. Dzięki filmom, zdjęciom i katalogom możesz przyjrzeć się z bliska obowiązującym trendom kolorystycznym i poznać najbardziej innowacyjne sposoby wykańczania elementów zewnętrznych i wewnętrznych.

Download now

newsletter

Zapisz się na bezpłatny newsletter, aby śledzić wszystkie nowości Grupy ICA.

Follow us