pracuj z nami

Misją Grupy ICA jest doskonalenie jakości oferowanych produktów i usług, zwiększanie lojalności klientów poprzez dążenie do zaspokojenia ich potrzeb oraz zmniejszania wpływu wytwarzanych produktów na środowisko naturalne. Cele te możemy osiągać dzięki zaangażowaniu naszego zespołu, który jest gotowy podjąć każde wyzwanie. Grupa ICA dba o swoich pracowników, zachęca ich do stałego rozwoju zawodowego, inwestując w szkolenia, także językowe oraz zapewniając wiele dodatkowych udogodnień takich jak: karta Multisport, świadczenia ZFSS (dofinansowania do wypoczynku, świadczenia pieniężne z okazji świąt), PPK. Nasz zespół dąży do osiągania wspólnych celów jakimi są wysokie wyniki firmy i satysfakcja naszych pracowników. Dołącz do nas!

Wyślij CV

Obszar wspólnych wartości

Obszary dostosowane do spotkań, rekreacji i dyskusji stały się niezbędnymi, pozytywnymi punktami zbiorczymi. Przyjemność z przebywania razem, dobra zabawa i poczucie, że ktoś nas słucha - są to kluczowe aspekty zdrowego i produktywnego życia zawodowego opartego na wzajemnym poszanowaniu. Tym, również, jest #lifeincolor.

Organizacja firmy

Dział Sprzedaży i Marketingu
Dział Sprzedaży i Marketingu
Dział Sprzedaży i Marketingu Grupy ICA zajmuje się planowaniem budżetu we Włoszech i za granicą, zarządza kwestiami związanymi z handlem i rozwojem sprzedaży, określając politykę i strategie biznesowe. Informuje sieć sprzedaży (agentów i dystrybutorów) o nowych produktach, udziela klientom porad technicznych i rozwiązuje problemy dotyczące ich zastosowania. Ponadto uczestniczy w opracowywaniu planów marketingowych i zarządza raportami przeznaczonymi dla pracowników sieci sprzedaży i zajmuje się inicjatywami komunikacyjnymi takimi jak wystawy, broszury, newslettery, firmowe strony internetowe, inwestycje reklamowe, zarządzania marką itd. Zapewnia stałą pomoc dla sieci techniczno-handlowej, dostarczając cenniki i certyfikaty produktów i opracowując dokumenty związane ze sprzedażą i wysyłką towarów.
Szukamy nowych pracowników odznaczających się łatwym nawiązywaniem relacji międzyludzkich, empatią, umiejętnością pracy w zespole, zdolnościami organizacyjnymi, komunikacyjnymi, kierowniczymi, negocjacyjnymi i analitycznymi; poszukujemy osób kreatywnych, zorientowanych na osiągnięcie celu i znających języki obce.
 
Zasoby ludzkie
Zasoby ludzkie
Dział Zasobów Ludzkich Grupy ICA rozwija i realizuje inicjatywy w zakresie zarządzania personelem i jego rozwojem, zajmuje się wyborem i rozmieszczeniem zasobów ludzkich, tworzy mapy stanowisk organizacyjnych, wyznacza zakres obowiązków i kompetencji pracowników, a także określa ich potrzeby szkoleniowe. Zapewniamy prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami, pełne zastosowanie postanowień umownych i przestrzeganie zobowiązań prawnych. Rozwijamy system wewnętrznych stosunków, który ułatwia utożsamianie się pracowników z firmą i sprzyja budowaniu odpowiedniej atmosfery pracy.
Poszukujemy pracowników posiadających umiejętność zarządzania i organizacji pracy innych osób, zorientowanych na potrzeby klientów wewnętrznych, aktywnych i chętnie pracujących w zespole; szukamy ponadto osób o zdolnościach kierowniczych i analitycznych, które odznaczają się dobrą znajomością języka angielskiego.
 
Systemy Informacyjne
Dział Systemów Informacyjnych wspiera dyrekcję firmy w zakresie wyznaczania jej strategii komputerowych, planuje rozwój architektury i infrastruktury sprzętu i oprogramowania, przeprowadza analizę wykonalności, zarządza projektami i proponuje środki służące poprawie i optymalizacji aplikacji systemowych. Ponadto zapewnia wewnętrzne wsparcie techniczne.
Poszukujemy pracowników zorientowanych na potrzeby klientów wewnętrznych, aktywnych i chętnie pracujących w zespole; szukamy ponadto osób o zdolnościach analitycznych i negocjacyjnych odznaczających się umiejętnością zarządzania zasobami i budżetem i posiadających dobrą znajomość języka angielskiego.
 
Specjalista ds. zakupów
Zakupy
Dział Zakupów zajmuje się wyborem dostawców, prowadzi analizę rynków i trendów, negocjuje warunki umów, opracowuje raporty dot. kształtowania się cen surowców, zarządza projektami mającymi na celu ograniczenie kosztów, prowadzi analizę dostawców i zarządza statystykami dotyczącymi niezgodności.
Poszukujemy pracowników o zdolnościach negocjacyjnych i analitycznych i kierowniczych, którzy odznaczają się dobrą znajomością języka angielskiego.
 
Badania i Rozwój
Dział Badań i Rozwoju Grupy ICA zapewnia stały rozwój nowych produktów o coraz wyższej jakości, a także doskonali produkty istniejące. Dział utrzymuje ponadto kontakty naukowe cenne dla działalności prowadzonej przez firmę i analizuje wdrożenie coraz bardziej nowoczesnego sprzętu i narzędzi pomiarowych; zarządza dokumentacją techniczną produktów i wykonuje analizy za pomocą narzędzi pomiarowych i testy wydajności; współpracuje z działem Sprzedaży i Marketingu w zakresie prezentacji produktów firmy dla sieci sprzedaży i klientów. Gwarantuje jakość wyrobu gotowego, proponując działania przyczyniające się do poprawy produktu lub procesu.
Szukamy pracowników odznaczających się umiejętnością analitycznego i innowacyjnego myślenia, zorientowanych na badanie, rozwiązywanie problemów i osiąganie rezultatów, posiadających umiejętność pracy zespołowej i znajomość języka angielskiego.
 
Produkcja
Produkcja
Dział Produkcji zajmuje się planowaniem, organizowaniem i koordynowaniem pracy zakładów produkcyjnych, proponuje rozwiązania dot. ulepszenia produktów, technologii, materiałów i instalacji oraz organizacji procedur produkcyjnych. Dąży do stałego doskonalenia procesów produkcyjnych, ponadto zapewnia wdrożenie i egzekwowanie norm obowiązujących w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.
Poszukujemy pracowników o wybitnych zdolnościach organizacyjnych, komunikacyjnych, analitycznych i kierowniczych, nastawionych na rozwiązywanie problemów i znających język angielski.
 
Administracja Finansów i Controlling
Administracja Finansów i Controlling
Dział Administracji Finansów i Controllingu planuje działania dot. administracji i finansów zgodnie z zasadami skuteczności i ograniczania kosztów, przygotowuje sprawozdania finansowe i różnego rodzaju deklaracje podatkowe, uzyskuje źródła finansowania, a także ustala politykę ubezpieczeniową i finansową.
Poszukujemy pracowników odznaczających się dużą samodzielnością, zorientowanych na potrzeby klientów i rozwiązywanie problemów, odznaczających się analityczną osobowością i umiejętnościami zarządzania zasobami i budżetem, a także posługujących się językiem angielskim.
 

application book

Najlepszy sposób, aby na bieżąco poznawać wszystkie nowości Grupy ICA i proponowane przez nią nowe efekty. Dzięki filmom, zdjęciom i katalogom możesz przyjrzeć się z bliska obowiązującym trendom kolorystycznym i poznać najbardziej innowacyjne sposoby wykańczania elementów zewnętrznych i wewnętrznych.

Download now

newsletter

Zapisz się na bezpłatny newsletter, aby śledzić wszystkie nowości Grupy ICA.

Follow us