2 grudnia 2020 - Nowości

Ograniczenie zawartości diizocyjanianów w utwardzaczach

Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu REACH


W dniu 4 sierpnia 2020 r. opublikowano zmiany w europejskim rozporządzeniu REACH (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006), które reguluje rejestrację, ocenę i udzielanie zezwoleń na substancje chemiczne, mając na celu zapewnienie większej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Mówiąc dokładniej, do Załącznika XVII dodano nowe wymagania dotyczące stron stosujących substancje chemiczne lub produkty mające stężenie diizocyjanianów równe bądź większe niż 0,1% wagowo.

Nasze Laboratorium Badawczo-Rozwojowe natychmiast przeanalizowało nowe przepisy i zdecydowało się rozpocząć prace nad zapewnieniem zgodności receptur utwardzaczy (zwanych także katalizatorami) lakierów dwuskładnikowych. Doprowadziło to do decyzji o zastosowaniu wyłącznie polimerów izocyjanianowych, gdzie pozostałość wolnych monomerów wynosi poniżej 0,1%. Postaramy się zakończyć cały proces w rekordowym czasie, do końca roku, na długo przed pierwszym terminem wyznaczonym na 24 lutego 2022 r.

Ten ambitny projekt pozwala nam zaoferować konkretne wsparcie naszym klientom, zwiększając bezpieczeństwo stosowanych przez nich produktów i eliminując potrzebę prowadzenia przez nich specjalnych, udokumentowanych szkoleń w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów.

W rzeczywistości po drugim i ostatecznym terminie wyznaczonym na 24 sierpnia 2023 r., substancje i mieszaniny do użytku przemysłowego lub profesjonalnego zawierające 0,1% lub więcej diizocyjanianów nie będą mogły być już używane, chyba że użytkownik zostanie odpowiednio przeszkolony.

Wypełnij formularz

* Pola wymagane

application book

Najlepszy sposób, aby na bieżąco poznawać wszystkie nowości Grupy ICA i proponowane przez nią nowe efekty. Dzięki filmom, zdjęciom i katalogom możesz przyjrzeć się z bliska obowiązującym trendom kolorystycznym i poznać najbardziej innowacyjne sposoby wykańczania elementów zewnętrznych i wewnętrznych.

Download now

newsletter

Zapisz się na bezpłatny newsletter, aby śledzić wszystkie nowości Grupy ICA.

Follow us

 

Cookies help us to provide our services.
By using those services, you accept the use of cookies by us. Info